Dzimtmisas pamatskola,
Dzimtmisa, Iecavas novads,
Latvija, LV-3913

+371 639 46129,
skola@dzimtmisa.lv
 
 

Par mums

 

 

2019.gada 28.jūnijā Dzimtmisas pamatskola slēgta uz visiem laikiem!!!

 

 

No 2019.02.05.-07.05. Dzimtmisas pamatskolā viesosies draugi no Billerbekas reālskolas Vācijā. 

 

 

Dzimtmisas pamatskola ir akreditēta uz 

MAKSIMĀLO TERMIŅU! 

           Lielākajā daļā kritēriju skolas kolektīva darbs ir novērtēts ar augstāko vērtējumu - ĻOTI LABI!            

                         

No 06. līdz 10. oktobrim Dzimtmisas pamatskolā viesojas draugi no 

Vācijas, Billerbekas, Brāļu un māsu Eihenvaldu reālskolas  - 

2 skolotājas un 9 skolēni.

 

 

2017.gada 16.jūnijā

 

Dzimtmisas pamatskolas

140 gadu jubilejas pasākums

 

Būsiet mīļi gaidīti visi absolventi, bijušie un esošie skolotāji un darbinieki:

  • No plkst. 18.00 – reģistrēšanās skolā;
  • Plkst. 19.00 – svinīgais pasākums;
  • Pēc svinīgā pasākuma – groziņvakars, balle;
  • Dalības maksa – EUR  5,00.

 

 

 

Dzimtmisas pamatskolas moto - Atvērtība un pozitīva domāšana.

Dzimtmisas pamatskola ir vispārējās pamatizglītības iestāde, kurā izglītojamie apgūst zināšanas pēc 4 izglītības programmām.

2015.gada maijā video par Dzimtmisas pamatskolu -

 


2016./2017.m.g. skolā mācības uzsāk 121 izglītojamais, strādā 21 pedagogs, no tiem 12 strādā pilnu darba dienu, 12 tehniskie darbinieki.

2015./2016.m.g. skolā mācības uzsāk 119 izglītojamie, strādā 21 pedagogs, no tiem 12 strādā pilnu darba dienu, 12 tehniskie darbinieki.

2014./2015.m.g. skolā mācības uzsāk 121 izglītojamais, strādā 21 pedagogs, no tiem 12  strādā pilnu darba dienu, 12 tehniskie darbinieki. 

2013./2014. m.g. skolā mācības uzsāk 116 izglītojamie, strādā 20 pedagogi, no tiem 12 strādā pilnu darba dienu, 14 tehniskie darbinieki.

2012./2013. m.g. skolā mācības uzsāk 121 izglītojamais, strādā 17 pedagogi, no tiem 12 strādā pilnu darba dienu, 14 tehniskie darbinieki.

2011./2012. m.g. skolā mācības uzsāk 125 izglītojamie, strādā 22 pedagogi, no tiem 12 strādā pilnu darba dienu, 13 tehniskie darbinieki.

2010./2011. m.g. skolā mācības uzsāk 135 izglītojamie, strādā 20 pedagogi, no tiem 12 strādā pilnu darba dienu, 10 tehniskie darbinieki.

2009./2010. m.g. skolā mācības uzsāk 126 izglītojamie, strādā 21 pedagogs, no tiem 12 strādā pilnu darba dienu,  9 tehniskie darbinieki.


 Jau kopš 2002. gada Dzimtmisas pamatskola ir Latvijas Piļu un muižu asociācijas biedre. Muižas ansamblis iekļauts visos asociācijas izdotos tūrisma katalogos un ceļvežos, kļūstot par ceļotāju interešu objektu. Skolēni aktīvi iesaistās darbībā, iegūstot gidu zināšanas un uzņemot skolas viesus paši.

Skolas kolektīvs sveic pensionāri - bijušo Dzimtmisas pamatskolas skolotāju Laimu Leiti dzīves jubilejā 2003.gada jūnijā.