Dzimtmisas pamatskola,
Dzimtmisa, Iecavas novads,
Latvija, LV-3913

+371 639 46129,
skola@dzimtmisa.lv
 
 

Mūsu draugi

Iecavas novada domē ierodas viesi no Billerbekas.
11.09.2015


 

  

Dzimtmisas pamatskolā viesosies sešu skolēnu un divu skolotāju grupa no sadraudzības skolas

Vācijā - Billerbekas. Šodien viņi kopā ar skolas direktori Janu Arāju un direktores vietnieci izglītības

jomā Lolitu Krēmeri, kas ir arī vācu valodas skolotāja, apmeklēja Iecavas novada domi.

Tikšanās laikā ar pašvaldības vadītāju Jāni Pelsi viesi guva priekšstatu par Iecavas novadu,

iepazinās ar aktualitātēm izglītības, interešu izglītības un skolēnu nodarbinātības jomā. Gan skolēni,

gan skolotājas bija sajūsmināti par sirsnīgo uzņemšanu Latvijā, mājīgo Dzimtmisas skolu, priecājās

par mūsu skolēnu iespēju sporta stundas un dažādas aktivitātes aizvadīt ārā, kā arī atzinīgi novērtēja pašvaldības iniciatīvu nodrošināt ar brīvpusdienām skolēnus līdz 8. klasei.

Pēc vizītes domē Billerbekas viesi turpināja iepazīt Iecavu, bet pēcpusdienā kopā ar Dzimtmisas

skolas skolēniem ieplānots brauciens uz Jūrmalu, kur visi ne tikai baudīs pilsētas skatus, bet piedalīsies

arī sportiskās aktivitātēs piejūras liedagā.

 

AVOTS: www.iecava.lv
      Atpakaļ