Dzimtmisas pamatskola,
Dzimtmisa, Iecavas novads,
Latvija, LV-3913

+371 639 46129,
skola@dzimtmisa.lv
 
 

Olimpiāžu un konkursu rezultāti

OLIMPIĀŽU REZULTĀTI 2016./2017.mācību gadā
02.02.2018


Iecavas un Vecumnieku novadu 9.klašu vēstures olimpiāde

Roberts Vorona ATZINĪBA

Vecumnieku un Iecavas novadu apvienības latviešu valodas un literatūras 43.olimpiāde 8.-9.klases skolēniem

Daina Auziņa ATZINĪBA

Iecavas un Vecumnieku novadu 1.-9.klašu vizuālās mākslas olimpiādē

Adrians Markuss Lejnieks ATZINĪBA

Adele Madara Mieze 3.vieta

Lindai Liliānai Šulcai 2.vieta

Iecavas novada angļu valodas olimpiāde 8.-9.klase

Kaspars Ziemiņš ATZINĪBA

Jurģis Jurkovskis 1.vieta

Vecumnieku un Iecavas starpnovadu angļu valodas olimpiāde 8.-9.klase

Jurģis Jurkovskis ATZINĪBA

Kaspars Ziemiņš ATZINĪBA

Iecavas un Vecumnieku novada 8.-9. klašu starpnovadu mājturības un tehnoloģijas olimpiādē

Kaspars Ziemiņš 2.vieta

Roberts Vorona 2.vieta

Lauris Liepiņš 1.vieta

Iecavas novada Publiskā runa

Kristaps Šķirpāns ATZINĪBA

Alise Luidmane 2.vieta

Starpnovada Publiskā runa

Alise Luidmane 2.vieta

Latvijas mēroga komandu konkursā „Koku diena Dzimtmisā” iegūta 2.vieta

Starpnovadu viktorīna „Esi gudrs – būsi vesels!” 5.klasēm iegūta 1.vieta

Zemgales reģiona konkurss „Toņi un pustoņi”

Loreta Graubiņa I pakāpe

 


      Atpakaļ