Dzimtmisas pamatskola,
Dzimtmisa, Iecavas novads,
Latvija, LV-3913

+371 639 46129,
+371 639 46975,
skola@dzimtmisa.lv
 
 

Skolas kolektīvs

Pedagoģiskais sastāvs 2017./2018. mācību gadā

Jana Arāja – direktore;

Lolita Drēvermane – direktores vietniece izglītības jomā, vācu valodas skolotāja;

1.klases audzinātāja Evita Žeikare – 1.-4. klašu skolotāja;

2..klases audzinātāja Inta Ozoliņa – 1.-4. klašu skolotāja;

3.klases audzinātāja Inga Grundmane - 1.-4. klašu skolotāja;

4.klases audzinātāja Inese Krīgena – 1.-4. klašu skolotāja;

5.klases audzinātāja   Iveta Salgrāve - Latviešu valodas, literatūras un angļu valodas skolotāja

6.klases audzinātāja Sarmīte Kovale - Latviešu valodas un literatūras skolotāja;

7.klases audzinātāja  Jana Arāja - direktore;

8.klases audzinātāja Judīte Sirsniņa - mūzikas skolotāja;

9.klases audzinātājā  Velga Ērgle  – dabaszinību cikla skolotāja -ģeogrāfija,bioloģija, ķīmija; 

Māra Slapiņa - matemātikas un fizikas skolotāja; 

Vilnis Gailums - sporta skolotājs;  

Anita Maurīte – mājturības un tehnoloģiju skolotāja;

Valija Lukstiņa – mājturības un tehnoloģiju skolotāja;

Juris Bidzāns – mājturības un tehnoloģiju skolotājs;

Aldis Bensons - mājturības un tehnoloģijas skolotājs; 

Ingrīda Vaisjune – vēstures, sociālo zinību skolotāja;

Jēkabs Klīdzējs – informātikas skolotājs;

Inita Grāvere - vizuālās mākslas skolotāja.