Dzimtmisas pamatskola,
Dzimtmisa, Iecavas novads,
Latvija, LV-3913

+371 639 46129,
+371 639 46975,
skola@dzimtmisa.lv
 
 

Stundu saraksts

APSTIPRINĀTS
ar direktores J.Arājas
rīkojumu  116/1-9; 01.09.2017.


Mācību priekšmetu stundu saraksts 2017./2018. mācību gadā 1.- 4.klasei:

 

 

kods
21011111 /11

kods
21011111/ 8

kods
21011111/ 11

kods
21011811 / 1

kods
21011111 /12

 

Laiki

1.klase

2.klase

3.klase

4.klase

P
I
R
M
D
I

E
N
A

8.45-9.25

Klases stunda

Klases stunda

Klases stunda

Klases stunda

9.35-10.15

Latviešu valoda

Mūzika

Latviešu valoda

Latviešu valoda

10.25-11.05

Matemātika

Matemātika

Mūzika

Matemātika

11.15-11.55

Dabaszinības

Latviešu valoda

Sports

Mūzika

12.15-12.55

Mūzika

Dabaszinības

Matemātika

Sociālās zinības

13.15-13.55

     

Vizuālā māksla

 

O
T
R
D
I
E
N
A

8.45-9.25

Latviešu valoda

Latviešu valoda

Latviešu valoda

Mūzika

9.35-10.15

Mūzika

Latviešu valoda

Angļu valoda

Latviešu valoda

10.25-11.05

Latviešu valoda

Matemātika

Matemātika

Angļu valoda

11.15-11.55

Matemātika

Mūzika

Dabaszinības

Matemātika

12.15-12.55

   

Mūzika

Sociālās zinības

 

T
R
E
Š
D
I
E
N
A

8.45-9.25

Latviešu valoda

Sports

Matemātika

Latviešu valoda

9.35-10.15

Sports

Matemātika

Angļu valoda

Latviešu valoda

10.25-11.05

Matemātika

Latviešu valoda

Latviešu valoda

Angļu valoda

11.15-11.55

Latviešu valoda

Vizuālā māksla

Latviešu valoda

Matemātika

12.15-12.55

Sociālās zinības

Vizuālā māksla

Vizuālā māksla

Literatūra

13.15-13.55

   

Vizuālā māksla

Dabaszinības

 

C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

8.45-9.25

Latviešu valoda

Latviešu valoda

Angļu valoda

Latviešu valoda

9.35-10.15

Dabaszinības

Matemātika

Sports

Matemātika

10.25-11.05

Vizuālā māksla

Ētika

Dabaszinības

Matemātika

11.15-11.55

Vizuālā māksla

Mājturība un tehnoloģijas

Latviešu valoda

Dabaszinības

12.15-12.55

 

Sports

Sociālās zinības

Mājturība un tehnoloģijas

13.15-13.55

     

Angļu valoda

 

P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

8.45-9.25

Matemātika

Latviešu valoda

Matemātika

Sports

9.35-10.15

Ētika

Matemātika

Latviešu valoda

Sports

10.25-11.05

Sports

Angļu valoda

Ētika

Matemātika

11.15-11.55

Angļu valoda

Sociālās zinības

Mājturība un tehnoloģijas

Latviešu valoda

12.15-12.55

Mājturība un tehnoloģijas

Dabaszinības

   

 

Mācību priekšmetu stundu saraksts  2017./2018. mācību gadā 5.-9.klasei :

 

 

kods 21011111/10

kods
21015611/1  

kods 21011811/1

kods 21011111/10

kods 21011111/12

kods 21011111/10


kods
21015611/1 

kods 21011111/13

 

 

Laiki

5.klase

6.klase

7.klase

8.klase

9.klase

P
I
R
M
D
I
E
N
A

8.45-9.25

Mājturība un tehnoloģijas

Mūzika

Vizuālā māksla

Literatūra

Matemātika

9.35-10.15

Mājturības un tehnoloģijas

Latviešu valoda

Vizuālā māksla

Matemātika

Vācu valoda

10.25-11.05

Matemātika

Mājturība un tehnoloģijas

Vācu valoda

Vizuālā māksla

Latviešu valoda

11.15-11.55

Vizuālā māksla

Mājturība un tehnoloģijas

Vācu valoda

Matemātika

Literatūra

12.15-12.55

Vizuālā māksla

Matemātika

Literatūra

Latviešu valoda

Sports

13.15-13.55

Klases stunda

Vizuālā māksla

Matemātika

Sports

Mūzika

14.00-14.40

 

Mūzika

Klases stunda

Latviešu valoda

Vizuālā māksla

14.45-15.25

 

 

 

Mūzika

 

15.25-16.00

 

 

     

                                                                                                                                                                  

O
T
R
D
I
E
N
A

8.45-9.25

Latviešu valoda

Latvijas vēsture

Bioloģija

Matemātika

Angļu valoda

9.35-10.15

Matemātika

Latviešu valoda

Latviešu valoda

Ķīmija

Latvijas vēsture

10.25-11.05

Mūzika

Matemātika

Latvijas vēsture

Ģeogrāfija

Latviešu valoda

11.15-11.55

Angļu valoda

Latviešu valoda

Matemātika

Latvijas vēsture

Ķīmija

12.15-12.55

Literatūra

Angļu valoda

Sociālās zinības

Matemātika

Bioloģija

13.15-13.55

Mūzika

Sociālās zinības

Angļu valoda

Literatūra

Matemātika

14.00-14.40

 

Angļu valoda

Mūzika

Fizika

Sociālās zinības

14.45-15.25

     

Klases stunda

 

 

T
R
E
Š
D
I
E
N
A

8.45-9.25

Informātika

Vācu valoda

Matemātika

Latviešu valoda

Angļu valoda

9.35-10.15

Latviešu valoda

Vācu valoda

Informātika

Ķīmija

Matemātika

10.25-11.05

Latviešu valoda

Informātika

Ģeogrāfija

Matemātika

Vācu valoda

11.15-11.55

Matemātika

Dabaszinības

Angļu valoda

Sports

Vācu valoda

12.15-12.55

Angļu valoda

Matemātika

Bioloģija

Vācu valoda

Latviešu valoda

13.15-13.55

Sports

Angļu valoda

Matemātika

Vācu valoda

Literatūra

14.00-14.40

 

Klases stunda

Sports

Angļu valoda

Fizika

14.45-15.25

         

 

C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

8.45-9.25

Dabaszinības

Matemātika

Sports

Vācu valoda

Pasaules vēsture

9.35-10.15

Matemātika

Dabaszinības

Vācu valoda

Pasaules vēsture

Angļu valoda

10.25-11.05

Sports

Pasaules vēsture

Angļu valoda

Bioloģija

Matemātika

11.15-11.55

Angļu valoda

Sports

Matemātika

Sociālās zinības

Ķīmija

12.15-12.55

Matemātika

Sociālās zinības

Literatūra

Angļu valoda

Ģeogrāfija

13.15-13.55

   

Pasaules vēsture

Matemātika

Bioloģija

14.00-14.40

   

Ģeogrāfija

Angļu valoda

Sociālās zinības

14.45-15.25

 

 

 

 

Klases stunda

 

 

 

 

 

 

 

 

P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

Laiki

5.klase

6.klase

7.klase

8.klase

9.klase

8.45-9.25

Sociālās zinības

Latviešu valoda

Mājturība un tehnoloģijas

Bioloģija

Matemātika

9.35-10.15

Sociālās zinības

Literatūra

Mājturība un tehnoloģijas

Fizika

Ģeogrāfija

10.25-11.05

Dabaszinības

Literatūra

Latviešu valoda

Mājturība un tehnoloģijas

Fizika

11.15-11.55

Latviešu valoda

Matemātika

Latviešu valoda

Mājturība un tehnoloģijas

Sports

12.15-12.55

Latviešu valoda

Sports

Matemātika

Ģeogrāfija

Mājturība un tehnoloģijas

13.15-13.55

Literatūra

     

Mājturība un tehnoloģijas

 

Sagatavoja direktores vietniece izglītības jomā Lolita Drēvermane.